Algemene voorwaarden

• Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en de CAT-behandelovereenkomst_Praktijk_Om_Mayura.

• De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de client ingepland.

• De client dient zich op tijd aanwezig te zijn voor de gemaakte afspraak. Let op: er is geen wachtruimte aanwezig in de praktijkruimte.

• Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden, dit in verband met het huren van de praktijkruimte. Bij het niet annuleren (bij no show) of bij annulering binnen 48 uur worden er kosten in rekening gebracht. (N.B.: zolang het Coronavirus actief is worden er andere spelregels gehandhaafd. Zie: Hygieneprotocol en Gezondheidscheck).

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de client.

• Het is de keuze van de client om een behandeling te ondergaan. De client is zich ervan bewust dat deze behandeling als doel heeft het algemene welbevinden te beïnvloeden. Indien zijn/haar welbevinden op enige wijze wordt aangetast dan dient de client dit onmiddellijk aan de behandelaar te melden. Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura verleent geen medische behandelingen en heeft het recht om een client van behandeling uit te sluiten. Bij twijfel dient de client met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat de client een behandeling ondergaat. Mocht de client informatie achterhouden over eventuele ziektes, aandoeningen, blessures e.d. dan is Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura niet verantwoordelijk te stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.

• Natuurgeneeskunde is geen vervanging voor een medische psychologische diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een arts of specialist bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.

• Indien de client zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient de client dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.

• Hygiene en ethiek zijn belangrijk binnen Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura. De behandelaar heeft het recht om een behandeling te annuleren indien er naar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de client. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura wil graag de client met respect tegemoet treden en andersom verwacht Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura dat ook van de client. Erotische handelingen, seksueel getinte opmerkingen en andere bijbedoelingen worden niet getolereerd. Er wordt dan onmiddellijk verzocht de behandelingskosten te betalen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor onbehoorlijk en ongewenst gedrag.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura kan een cliëntenstop inlassen wanneer er teveel aanmeldingen binnenkomen, waardoor het erg vol is in de praktijk. De praktijk is dan genoodzaakt om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Degene die al een afspraak hebben gemaakt, hebben dan ook voorrang. Omdat de praktijk een eenmanspraktijk is het niet exact te zeggen wanneer er weer vrije ruimte beschikbaar is. Dit is afhankelijk van cliënten die dan in een bepaald (natuurgeneeskundig) traject zitten.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura is aangesloten bij MediCas Incassobureau.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura hecht waarde aan de ethiekcode van beroepsorganisatie Reiki Ryoho Foundation en CAT Collectief.