Algemene voorwaarden

• Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en de CAT-behandelovereenkomst_Praktijk_Om_Mayura. Daarnaast zijn er rechten en plichten zowel voor de cliënt als de therapeut vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook hanteert de therapeut de verplichtingen die zijn opgesteld binnen de beroepscode van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT): www.gatgeschillen.nl/beroepscode.

• De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.

• De cliënt dient zich op tijd aanwezig te zijn voor de gemaakte afspraak. Let op: er is geen wachtruimte aanwezig in de praktijkruimte.

• Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren (bij no show) of bij annulering binnen 24 uur worden er kosten in rekening gebracht.

• De cliënt ontvangt de factuur en tevens declaratieformulier voor de zorgverzekeraar per mail na afloop van de sessie. Gelieve het bedrag van de factuur binnen 7 dagen over te maken. In overleg is contant betalen ook mogelijk.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

• Het is de keuze van de cliënt om een behandeling te ondergaan. De cliënt is zich ervan bewust dat deze behandeling als doel heeft het algemene welbevinden te beïnvloeden. Indien zijn/haar welbevinden op enige wijze wordt aangetast dan dient de cliënt dit onmiddellijk aan de behandelaar te melden. Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura verleent geen medische behandelingen en heeft het recht om een cliënt van behandeling uit te sluiten. Bij twijfel dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat de cliënt een behandeling ondergaat. Mocht de cliënt informatie achterhouden over eventuele ziektes, aandoeningen, blessures e.d. dan is Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura niet verantwoordelijk te stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.

• Natuurgeneeskunde is geen vervanging voor een medische psychologische diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een arts of specialist bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.

• Indien de cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient de client dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.

• Hygiëne en ethiek zijn belangrijk binnen Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura. De behandelaar heeft het recht om een behandeling te annuleren indien er naar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura wil graag de cliënt met respect tegemoet treden en andersom verwacht Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura dat ook van de client. Erotische handelingen, seksueel getinte opmerkingen en andere bijbedoelingen worden niet getolereerd. Er wordt dan onmiddellijk verzocht de behandelingskosten te betalen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor onbehoorlijk en ongewenst gedrag.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura kan een cliëntenstop inlassen wanneer er teveel aanmeldingen binnenkomen, waardoor het erg vol is in de praktijk. De praktijk is dan genoodzaakt om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Alleen degene die al een afspraak hebben gemaakt, hebben dan ook voorrang. Omdat de praktijk een eenmanspraktijk is het niet exact te zeggen wanneer er weer vrije ruimte beschikbaar is. Dit is afhankelijk van cliënten die dan in een bepaald (natuurgeneeskundig) traject zitten.

• Mocht de therapeut van Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura wegens omstandigheden niet beschikbaar zijn om de diensten uit te voeren dan is de cliënt zelf verantwoordelijk om verder te zoeken naar andere therapeuten, hulpverleners of medici.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura is aangesloten bij MediCas Incassobureau.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura is aangesloten bij klachtenreglement Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT): www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu.

• Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura hecht waarde aan de ethiekcode van beroepsorganisatie CAT Collectief.

= Algemene Voorwaarden Omtrent Acties=

* Incl. btw.  

* Maandacties en groepslessen worden niet door zorgverzekeraars vergoed.

* Lees van tevoren de contra-indicaties van een behandeling door. Mocht er sprake zijn van een bepaalde gezondheidsklacht die de therapeut dient te weten, dan is het noodzakelijk dit te vermelden via de mail. Bij twijfel raadpleeg de (huis)arts. 

* De acties zijn alleen geldig tot aangegeven einddatum . 

* Betaling geschiedt per Tikkie op de dag van de boeking of per cash (gelieve gepast te betalen). 

* Alleen op verzoek van de cliënt wordt het betalingsbewijs per mail verstuurd, gelieve voorafgaand de boeking berichten.

* Boeking annuleren mag, maar laat dit wel op tijd weten wegens andere cliënten die op de wachtlijst staan. Bij no-show en geen reactie kun je in het vervolg geen andere afspraak binnen de praktijk reserveren.

* Vol = vol. Wees er dus snel bij. Cliënten kunnen meerdere boekingen per keer doorgeven.