Tarieven 2022/2023

Natuurgeneeskundige consulten

Tijdsduur per consult
(een consult is altijd inclusief: intake, voor- en nagesprek zonder extra kosten. Houd rekening met uitlooptijd van max. 30 minuten)
Tarief €
Behandeling 30 minuten (alleen als vervolgconsult)40,-
Behandeling 60 minuten
(meest gekozen)
73,-
Behandeling 90 minuten89,-
Behandeling 120 minuten103,-
Natuurgeneeskundige consulten zijn btw vrijgesteld

Betaling: na afloop van de sessie ontvangt de client de factuur. Gelieve het bedrag van de factuur binnen 7 dagen over te maken.

= Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering  =

Per 1 januari 2021 is Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura aangesloten bij beroepsorganisatie CAT Vergoedbaar. Alleen Reiki behandelingen worden vergoed.

De toegekende behandelcodes/prestatiecodes van de alternatieve geneeswijzen zijn:
 24005 – Behandeling overige natuurgeneeskunde
 24012 – Behandeling energetische therapie
 24513 – Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie

Informeer bij jouw eigen zorgverzekering of facturen op basis van deze codes gedeclareerd kunnen worden. Cliënten betalen geen verplicht eigen risico.

Voor meer informatie:  https://catvergoedbaar.nl/

= U-Pas (Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht) =

U-pashouders kunnen hun persoonlijk tegoed alleen besteden aan groepsactiviteiten (zie agenda voor data). Reserveren per mail met vermelding gebruik U-pas is noodzakelijk!

Het U-pasjaar loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2022.